Placówki oświatowe

Szkoła w Egiertowie
Szkoła w Kokoszkowach – 1800 m 2
Szkoła Dzierzgoń – 1300 m 2
Szkoła w Darżlubiu – 900 m 2
Gimnazjum Nr 29 w Gdańsku – 700 m 2
Gimnazjum Nr 1 we Władysławowie - 5070 m 2
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gdańsku - 580 m 2
Szkoła Podstawowa Nr 76 w Gdańsku - 595 m 2
Szkoła Podstawowa Nr 60 w Gdańsku – 1600 m 2
Szkoła Podstawowa w Jamielniku - 850 m 2
Szkoła Podstawowa Nr 76 - 1980 m 2
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Gdańsku - 550 m 2
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Gdańsku - 1300 m 2
Szkoła Podstawowa Nr 71 w Gdańsku - 2390 m 2
Szkoła Podstawowa nr 36 w Gdańsku - 1060 m 2
Szkoła Podstawowa Nr 87 w Gdańsku - 570 m 2
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Tczewie - 1150 m 2
Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie - 690 m 2
X Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku - 1250 m 2
Budynek stołówki studenckiej UG - 1550 m 2
Dom Studencki nr 7 w Sopocie – 1810 m 2
Dom Studenta Nr 2 Politechniki Gdańskiej – 1455 m 2
Dom Studenta nr 4 i Dom Studenta nr 11 Politechniki Gdańskiej - 4600 m 2
Dom Studenta nr 7 Politechniki Gdańskiej – 2500 m 2
Uniwersytet Gdański – 2690 m 2
Wydział Zarządzania Politechniki Gdańskiej - 650 m 2