Inne obiekty

ZMPG w Gdańsk - 6000 m 2
Prokom S.A. Gdynia - 2850 m 2
Medycyna Sądowa AM w Gdańsku – 1950 m 2
Miejska Hala Sportowa w Iławie – 2650 m 2
DPS Rudno - 740 m 2
DPS Koronowo - 780 m 2
DPS Gołuszyce – 750 m 2
TBS Gdańsk Ujeścisko – 2400 m 2
TBS Czynszówka w Gdyni – 4600 m 2
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tczew – 500 m 2
Jednostka wojskowa nr 4089 w Siemirowicach - 500 m 2